Wat zijn de kerntaken van een gecertificeerde arbodienst?

0

In ons land is de arbowetgeving de basis voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid. Door aan alle verplichtingen van de Arbowet te voldoen, voorkomen werkgevers dat zij boetes krijgen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nog belangrijker is dat zij hun bedrijf hiermee gezond houden. Ben jij ook werkgever? Dan ben je volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om een basiscontract met een arbodienst te hebben. Vraag jij je af: wat doet een arbodienst precies? Het behoort tot de kerntaken van een gecertificeerde arbodienst om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het opstellen van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Daarbij zijn verschillende professionals betrokken, zoals een arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts, arbeidshygiënist en veiligheidskundige.

Wat zijn de taken van een arbodienst en een bedrijfsarts?

  • Zieke werknemers verantwoord en zo spoedig mogelijk weer aan het werk helpen;
  • Advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;
  • Verzuimbegeleiding met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid;
  • Het houden van een open spreekuur voor werknemers;
  • Preventiecheck: onderzoek gericht op het verkorten van het verzuim;
  • Het voeren van overleg met de preventiemedewerker van de organisatie;
  • Periodiek medisch onderzoek (PMO) naar de gezondheidsrisico’s van individuele werknemers.

Plan van aanpak voor re-integratie

Bij het fenomeen arbodienst denken de meeste mensen in eerste instantie aan verzuimbegeleiding. Dat heeft ermee van doen dat de Wet verbetering poortwachter werkgevers verplicht om samen met de werknemer en de arbodienst te zorgen dat de zieke medewerker zijn werkzaamheden zo spoedig mogelijk weer kan hervatten. Als werkgever ben je verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen voor een werknemer die ziek is. De bedrijfsarts moet volgens de wet binnen zes weken een probleemanalyse opstellen en een advies uitbrengen. Op basis daarvan is het mogelijk om samen met de zieke werknemer een plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

Onafhankelijk advies

Veel werkgevers vragen zich af wanneer naar de bedrijfsarts gaan mogelijk of verplicht is voor de werknemer. Het antwoord daarop luidt dat iedere werknemer het recht heeft om een bedrijfsarts te consulteren voor persoonsgerichte gezondheidsvragen die in relatie tot het werk staan. Speciaal daarvoor is er een open spreekuur. Als werkgever hoor je jouw medewerkers hier actief op te wijzen. Een bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim, brengt onafhankelijk advies uit aan werkgevers en werknemers en is specialist op het gebied van werk en gezondheid.

Share.

About Author

Leave A Reply