Wat komt er voor werknemers kijken bij re-integratie tweede spoor?

0

Wanneer je als werknemer bent uitgevallen door ziekte, zal je meestal re-integreren in je eigen functie bij je huidige werkgever. Dat is helaas niet altijd mogelijk, indien je door ziekte je huidige werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren. In dat geval wordt gezocht naar aangepast werk als je weer aan het werk gaat. Ook re-integratie in een andere functie behoort niet altijd tot de mogelijkheden. Als dat het geval is en re-integratie binnen de eigen organisatie niet lukt, komt tweede spoor re-integratie in beeld. Dat betekent dat je gaat re-integreren bij een andere werkgever. Het tweede spoor-traject moet uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie worden opgestart.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer je als werknemer wordt aangemeld voor re-integratie in het tweede spoor, gaat een arbeidsdeskundige altijd eerst na of alle mogelijkheden binnen het eerste spoor voldoende zijn onderzocht. Het moet echt als een paal boven water staan dat re-integreren bij je eigen werkgever niet (meer) tot de mogelijkheden behoort. Het kan overigens wel zo zijn dat het eerste en het tweede spoor-traject bij het re-integreren naast elkaar lopen. Dat komt bijvoorbeeld voor als er nog kans is op herstel voor je eigen werk, maar al wel sprake is van ziekte die langer dan een jaar duurt. Meestal heeft je werkgever al door een arbeidskundige laten onderzoeken wat jouw mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. Dat onderzoek is het uitgangspunt voor tweede spoor re-integratie.

Intensieve begeleiding

Je werkgever is verplicht je een tweede spoor traject aan te bieden, als er geen mogelijkheden zijn om bij de eigen werkgever te re-integreren. Het traject bestaat uit een aantal vaste onderdelen en acties, maar de invulling ervan wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie. De bedrijfsarts speelt daarbij een belangrijke rol, want die bepaalt in hoeverre je belastbaar bent en kunt re-integreren. Vervolgens word je – afhankelijk van kennis, kunde en ervaring – intensief ondersteund en begeleid in het zoeken, vinden en re-integreren in ander werk bij een nieuwe werkgever. Nadat je bent aangemeld voor een tweede spoor traject, volgt een afspraak met een re-integratie adviseur voor het voeren van een intakegesprek.

Op basis daarvan wordt een re-integratieplan opgesteld. Het re-integratieplan bevat onder andere: een samenvatting van de huidige situatie, een formulering van een arbeidsmarktrelevant en realistisch doel en de stappen die nodig zijn om het doel te bereiken. Ook de verwachte duur van het traject is een onderdeel van het re-integratieplan.

Sollicitatietraining

Tijdens het tweede spoor-traject word je tevens begeleid bij het solliciteren naar nieuw werk, door middel van trainingsgesprekken, het verfijnen van je sollicitatietechnieken, het ontdekken van je sterke punten en het voeren van sollicitatiegesprekken. Dit zijn stuk voor stuk krachtige middelen die de kans van slagen van re-integratie in het tweede spoor aanzienlijk doen toenemen. Een ervaren re-integratie adviseur beschikt immers over alle kennis die nodig is om je succesvol te begeleiden. Bovendien wordt hiermee het risico dat re-integratie tweede spoor mislukt zoveel mogelijk teruggedrongen.

Share.

About Author

Leave A Reply