Het plegen van een interventie bij een dierbare met een verslaving

0

Iemand die is verslaafd zal dat meestal lang ontkennen. Omdat mensen die verslaafd zijn aan een gewoonte of aan een middel vaak gewoon werk hebben, zelfs succesvol kunnen lijken en er een sociaal leven op nahouden, kunnen die hun verslaving soms lang verborgen houden. Ondertussen draagt iemand met een verslaving aan drugs, alcohol, pijnstillers, medicijnen, gokken, gamen of seks een groot geheim met zich mee. Het vragen om hulp wordt steeds moeilijker, omdat verslaving vaak gepaard gaat met ontkenning en schaamte. Als naaste moet je met lede ogen aanzien hoe je kind, geliefde, collega, ouder of vriend, steeds verder afglijdt door zijn of haar verslaving. Hoe vaak je jouw dierbare ook vraagt – en uiteindelijk smeekt – om geboden hulp te accepteren of professionele hulp te zoeken, komt de boodschap niet binnen. Mensen met een verslaving zoeken vaak pas hulp als ze niets meer te verliezen hebben. Dit dieptepunt wil je voor jouw naaste uiteraard voorkomen.

Dat kan door samen met een professionele verslavingsdeskundige een interventie bij verslaving aan drugs, alcohol, medicijnen of gewoontes te plegen. Bij een interventie wordt de hulp ingeroepen van een verslavingsdeskundige om een vriend, familielid, collega of werknemer te confronteren met zijn of haar verslaving. Het doel is dat de persoon met verslavingsproblematiek de hulp accepteert.

Welke stappen komen er kijken bij een interventie?

  • Een intakegesprek met de mensen die de interventie aanvragen voor hun naaste;
  • Het plannen van de wijze hoe de interventie en wanneer de interventie zal plaatsvinden;
  • Het plegen van de interventie door de professionele interventionist;
  • Op het moment dat de verslaafde persoon de hulp aanvaardt, krijgt die een behandeling;
  • Na de behandeling van de verslaving volgt nazorg om een terugval te voorkomen.

Professionele interventionist

Iedere naaste van iemand die verslaafd is, kan een interventie aanvragen bij een gespecialiseerde GGZ-instelling. Meestal worden interventies uitgevoerd door vrienden, geliefden of familie van de persoon die verslaafd is, in samenwerking met een (medische) professional, coach of arts. ‍Je doet er goed aan interventionisten in te schakelen die het belang van gezinsbetrokkenheid in het verslavingsherstel-proces begrijpen. Familie en vrienden hebben misschien goede bedoelingen, maar missen meestal de objectiviteit en vaardigheden die nodig zijn om tijdens het interventieproces effectief te zijn. Een professionele interventionist kan de situatie als een neutrale derde partij benaderen, omdat die niet in dezelfde mate emotioneel betrokken is zoals de naast omgeving van een verslaafde. Het is belangrijk om iemand in het voortraject en in de kamer te hebben die kalm kan blijven als de emoties hoog oplopen.

Gezinsgerichte benadering

‍Het overwegen van een interventie is vaak het laatste redmiddel na het mislukken van aanmoediging en informele discussies om hulp te zoeken en is een emotionele en moeilijke beslissing. De professionals van een verslavingszorginstelling begeleiden de belanghebbenden in dit proces. ‍Het is vaak moeilijk in te schatten wanneer een interventie nodig is. Daarom zal een nauwkeurige beoordeling van de situatie de kans op een effectieve interventie vergroten. Voorafgaand aan een interventie wordt de situatie beoordeeld en wordt geadviseerd over de beste aanpak. ​Kenmerkend aan de werkwijze van de professionele interventionisten is dat zij de impact van de verslaving op het gezin begrijpen als geen ander. Deze specialisten benaderen de situatie op zo’n manier dat de interventie ten goede komt aan het hele gezin. Tijdens een interventie komen deze mensen samen om de verslaving van de persoon te bespreken en diegene aan te moedigen om naar een revalidatiecentrum te gaan of een ​​behandeling te zoeken.

Is jouw kind, geliefde, collega, ouder of vriend verslaafd aan pijnstillers, medicijnen, alcohol of drugs of kampt die met een verslaving aan een gewoonte? Het team van specialisten op het gebied van verslavingszorg en professionele interventionisten van een in verslavingszorg gespecialiseerde GGZ-instelling biedt hulp en advies.

Share.

About Author

Leave A Reply