Het beneficiair aanvaarden van een erfenis

0

Als een dierbare komt te overlijden en jij erfgenaam bent, zijn er twee mogelijkheden. Je kunt de erfenis aanvaarden of verwerpen. Vanwege emotionele of financiële redenen kun je de erfenis verwerpen, bijvoorbeeld als je weet dat de erflater (de overleden persoon) veel schulden had. Als je de keuze maakt om de erfenis te aanvaarden, bestaan er twee verschillende manieren: zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden (aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving). Kies je voor zuivere aanvaarding van de nalatenschap? Dan erf je alle bezittingen en schulden. Bij beneficiaire aanvaarding krijg je naast de goederen ook de schulden uit de erfenis. Als de nalatenschap negatief blijkt te zijn, ben je echter niet aansprakelijk met je privévermogen. Er dient een boedelbeschrijving te worden gemaakt om te beoordelen of de nalatenschap negatief is.

Hoe gaat de procedure van het beneficiair aanvaarden van een erfenis in z’n werk?

De procedure gaat als volgt in z’n werk als je een erfenis beneficiair wilt aanvaarden. Bij de griffie van de rechtbank kun je een verklaring tot beneficiaire aanvaarding afleggen. De documenten die daarvoor nodig zijn, kun je toesturen of bij de balie van de rechtbank in persoon afgeven. Daartoe is de rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater bevoegd. Op de website van Rechtspraak is een standaardformulier voor de verklaring van beneficiaire aanvaarding beschikbaar. Het formulier Verklaring Nalatenschap kan zowel digitaal als met de hand worden ingevuld. Ook vind je op de site van Rechtspraak een beknopte instructie voor het invullen van het formulier voor beneficiaire aanvaarding. Daarop dien je jouw eigen persoonsgegevens en die van de erflater in te vullen.

Ook moet je op het formulier je keuze voor het zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap kenbaar maken. Vervolgens moet je de Verklaring Nalatenschap dateren en ondertekenen. Als je het formulier opstuurt, moet je daar een kopie van het legitimatiebewijs en van de overlijdensakte bijvoegen.

Wat houdt vereffening van de nalatenschap in?

Het heeft verschillende gevolgen als je ervoor kiest om een erfenis onder voorrecht van een boedelbeschrijving te aanvaarden. Jijzelf en eventuele andere erfgenamen zijn dan bijvoorbeeld niet met het hele vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Ook vindt geen boedelmenging plaats met het andere vermogen van de erfgenamen. Ten slotte ben je als erfgenaam verplicht om de erfenis af te wikkelen en daarbij de regels die voor vereffening gelden in acht te nemen. Vereffening van de nalatenschap houdt in dat je ervoor zorgt dat de schulden van de erfenis worden voldaan. Het is van het grootste belang dat dit zorgvuldig gebeurt. Als dat niet zo is, kun je namelijk alsnog aansprakelijk worden gesteld.

Daarom is het raadzaam een erfrecht advocaat te raadplegen. Deze advocaat kan optreden als professionele vereffenaar en voorziet je van gedegen advies. Op die manier hoef jij je geen zorgen te maken over complexe juridische vraagstukken en kun je op een waardige manier afscheid nemen van je dierbare.

 

Share.

About Author

Leave A Reply